Sunday, 05/12/2021 - 05:09|
TRƯỜNG THCS CHUYÊN MỸ NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ, NƠI TÔN VINH NHỮNG HÀNH ĐỘNG CAO ĐẸP
Trường THCS Chuyên Mỹ tiền thân là trường cấp II xã Chuyên Mỹ. Năm 1968, trường cấp II xã Chuyên Mỹ được thành lập theo quyết định của Ty Giáo dục Hà Đông. Theo chủ trương của Bộ giáo dục, năm học 1976 - 1977 sát nhập trường cấp I với trường phổ thông cấp II thành trường PTCS Chuyên Mỹ. Năm học 1992 - 1993 trường PTCS Chuyên Mỹ được tách thành hai trường: trường cấp I lấy tên là trường TH Chuyên Mỹ, trường cấp II lấy tên là trường THCS Chuyên Mỹ, giảng dạy theo chương trình phổ thông cấp THCS hiện nay của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Văn bản liên quan